Přijde práce za lidmi, nebo lidé za prací?

Aspen Institute Central Europe jako letošní novinku výroční konference Kam kráčíš Česko? připravil tři veřejné debaty, které hlavní konferenci předcházejí a hodnotí politický, hospodářský a společenský vývoj České republiky v kontextu regionů na základě výsledků zkoumání expertních skupin Aspenu.

Druhá z nich s názvem Přijde práce za lidmi, nebo lidé za prací? se uskutečnila 26. září ve Zlíně. Předmětem diskuse se tentokrát stala mobilita na pracovním trhu. Zlínský kraj nebyl vybrán náhodou – před více než 120 lety zde vznikly Baťovy závody a kromě podnikatelského úspěchu významně pomohly rozvoji města Zlína a okolí tím, že přilákaly do regionu množství lidí. Současný trend fyzické mobility za prací je ale zcela opačný.

Je vylidňování některých oblastí nezvratitelné, nebo je možné přilákat zaměstnavatele i do regionů? Jak může zamíchat kartami technologický pokrok a proměna nároků na pracovní pozice budoucnosti, u kterých je naopak možné pracovat odkudkoli? A jaký vývoj nás čeká u přeshraniční mobility v rámci EU? Bude se trh novým pracovníkům otevírat, nebo přijde vlna protekcionistických opatření ze strany členských států? To jsou jen některé z otázek, jimiž se zabývali diskutující v kavárně 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

Vedoucí aspenské expertní skupiny na konkurenceschopnost David Vávra, specialista na makroekonomické analýzy v OGResearch, zastává názor, že urbanizace historicky přináší lepší příležitosti seberealizace, vzdělání a míru sociálních interakcí, ve výsledku by se měla projevit i vyšší produktivitou a příjmy. “Motorem urbanizace je nabídka kvalitního vzdělání, vedle toho také mzdová diferenciace.” To však v České republice chybí, vyšší mzdy např. v Praze nepokryjí rozdíl v nákladech na život. Existuje málo důvodů k mobilitě, dokonce i počet českých studentů v zahraničí je nižší než počet zahraničních studentů žijících u nás.

“Důvodem nízké urbanizace v České republice je mimo jiné skutečnost, že u nás má silné zastoupení průmyslová výroba v odvětvích, která nejsou příliš progresivní. Dnes se zde možná žije dobře, ale nenabízí to dobré vyhlídky do budoucnosti.“  

V průběhu debaty Vávra také otevřel téma vytvoření univerzitního města po vzoru belgického Leuven, které by svou kvalitou a výukou v angličtině přilákalo i zahraniční kapacity.

„Pracovní mobilita je podle mne schopnost a zároveň ochota se za prací stěhovat,” otevřela své vystoupení vlastní definicí pojmu Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu. Ta v rámci diskuse zasadila otázku pracovní mobility do evropského kontextu.  “V Evropské unii pracují v jiném členském státě jen čtyři procenta pracujících, polovina z nich v Německu a Velké Británii. Mobilita by přitom byla řešením zejména pro země, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností,“ uvedla.  Výhody jednotného evropského trhu a volného pohybu osob a služeb jsou ale podle ní nyní omezovány protekcionismem západních států:

„Konkurenceschopnost Evropy zajistí jen rovnost příležitostí pro všechny občany EU.“ 

Podle Reného Kubů, obchodního ředitele pro sektor veřejné správy Microsoft Česká republika a Slovensko, je klíčem ke konkurenceschopnosti Česka koncentrace na schopnost přizpůsobit se:

„Nabyté vědomosti, které Vám v minulosti vystačily na třicet let, vám dnes vystačí nanejvýš na pět, pak se musíte znovu učit a adaptovat.“ 

Univerzitní úhel pohledu a alarmující čísla v otázce migrace v Zlínskem kraji představila profesorka Drahomíra Pavelková z Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

„Za poslední roky klesl počet absolventů středních a vysokých škol o 40%. Část mladých lidí odchází za studiem mimo zlínský region, dle průzkumu by se z nich více než polovina ráda po studiu vrátila. Omezení však představují např. problémy s bydlením,“ 

uvádí Drahomíra Pavelková. Dodává, že “musíme nutně zde udržet nebo přilákat další mladé lidi do regionu, zpracovatelský průmysl vše nezvládne. Zlín má velký potenciál v tvůrčích odvětvích, to může být jedna z cest”.  

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.