Ředitelé ZŠ: Jak vybrat správného ředitele?

Při konkurzu na ředitele ZŠ se zřizovatelé musí potýkat s řadou komplikací. Od malého počtu uchazečů, přes nedostatečně specifikovaný kariérní řád až po připravenost adeptů na danou funkci.  Mnohdy schází i odbornost na straně zřizovatele, který ředitele vybírá. O tom a dalších otázkách debatovali 8. února 2022 odborníci v on-line diskusi s názvem Ředitelé ZŠ: Jak vybrat správného ředitele? 

Podle náměstka hejtmana Jihomoravského kraje pro vzdělávání a strategii chytrého regionu Jiřího Nantla by měl ředitel být nejen pedagogickým, ale také institucionálním lídrem. Zřizovatel si tak musí před vyhlášením výběrového řízení promyslet, co chce na škole změnit a uchazečům to v inzerátu komunikovat, aby pak mohl s vítězem konkurzu školu postupně posouvat.

„Dobrá škola je vždy zásadně spojena s osobností jejího ředitele. V našich podmínkách ředitelé škol vykonávají práci, kterou v komerčním sektoru garantuje několik lidí. Musíme tedy věnovat značnou pozornost přípravě pedagogických osobností před nástupem do funkce ředitele a starat se o odborný rozvoj ředitelů škol a o jejich podporu po celou dobu výkonu jejich funkce. Bez kvalitních ředitelů, kteří budou odborně připraveni, vhodně podporovat a adekvátně ohodnoceni, se při rozvoji kvality vzdělávání neobejdeme,“ říká náměstek ústředního školního inspektora ČSI Ondřej Andrys.

Markéta Bajerová ze své vlastní zkušenosti potvrzuje, že se ředitelem člověk nerodí, ale stává. Ne každý se jím chce stát, byť má předpoklady. Důvodů může být mnoho. “Napadá mne v první řadě nechtění se zabývat jinými oblastmi než oborovými a pedagogickými, obava z množství změn a jejich implementace, obava ze selhání např. jako lídr, kolega, učitel, manažer.”

Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy, si myslí, že je výběr vhodného ředitele důležitou věcí pro každého zřizovatele. Zřizovatel by měl otevřený konkurz dobře komunikovat, aby si zajistil dostatečné množství zajímavých uchazečů na tuto pozici.

Pavel Škramlík, ředitel SSZŠ Litvínov a spolutvůrce Modelu systému podpory vedení škol, diskuzi zakončil tím, že je role ředitele škol sice osamělá a náročná, ale má smysl. Práce ředitele školy je podle něj skvělá, neboť má šanci podpořit opravdu každé dítě ve škole, kterou vede.

Debatu zahájil a moderoval Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin.

Záznam z debaty můžete sledovat na našem YouTube.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.